Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Fantastic Art (Jana Marešková), se sídlem na adrese Bezručova 4200, Chomutov 43003, IČ: 07661151, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • telefonní číslo
 • emailová adresa
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vytvoření objednávky o uměleckém doprovodném programu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou v rámci spolupráce s objednavatelem. Pro účely plnění smlouvy – po dobu poskytnutí plnění. Pro marketingové účely mohou být údaje uloženy Správcem až po dobu 3 let.
 2.  Při uzavření objednávky a vzájemné spokojenosti s programem může Správce opakovaně zasílat novinky ohledně programů na emailovou adresu (nejvýše 4x za rok).
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Fantastic Art.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 5. Agentura Fantastic Art nepředává vaše osobní údaje žádným třetím stranám an dalším osobám.
 6. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.